Εργαλεία & συμβουλές online
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμα εργαλεία και συμβουλές που έχουν σχέση με τη διατροφή και την παρακολούθηση του σωματικού σας βάρους.

 Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index) είναι ένας εύκολος τρόπος για να διαπιστώσει κάποιος εάν είναι παχύσαρκος ή όχι.
Στην παρακάτω φόρμα εισάγετε το ύψος σας σε εκατοστά και το βάρος σας σε κιλά.

Ύψος:  cm.

Βάρος: kg.

   

ΒΜΙ:


 Αναλογία Μέσης - Ισχίου (WHR). Ο δείκτης της Αναλογίας Μέσης - Ισχίου (Waist - Hip Ratio) για τιμές μεγαλύτερες απο 0,8 για γυναίκες και για τιμές μεγαλύτερες απο 1 για άνδρες δηλώνει ανδροειδή ή κεντρικού τύπου παχυσαρκία, που σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα.
Στην παρακάτω φόρμα εισάγετε την περιφέρεια της μέσης και την περιφέρεια του ισχίου σας σε εκατοστά.

Περιφέρεια μέσης: cm.

Περιφέρεια ισχίου: cm.

Άνδρας  Γυναίκα

   

WHR:


 Βασικός Ρυθμός Μεταβολισμού (BMR). Ο δείκτης αυτός (Basal Metabolic Rate) υπολογίζει την ημερήσια ποσότητα θερμίδων που μεταβολίζει κάποιος, όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.
Στην παρακάτω φόρμα εισάγετε το ύψος σας σε εκατοστά, το βάρος σας σε κιλά, την ηλικία σας σε έτη, το φύλο σας και το είδος της καθημερινής φυσικής σας δραστηριότητας.

Ύψος:  cm.

Βάρος: kg.

Ηλικία: έτη.

Άνδρας  Γυναίκα

Φυσική δραστηριότητα:

   

Συνιστώμενες ημερήσιες θερμίδες: