Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Βασικός Μεταβολισμός

  • Τι είναι βασικός μεταβολισμός;

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός είναι η ενέργεια που καταναλώνει ο οργανισμός μας σε κατάσταση ηρεμίας, για να εκτελέσει τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως είναι η αναπνοή, η λειτουργία της καρδιάς, η διατήρηση της θερμοκρασία του σώματος και άλλα. Είναι δηλαδή οι θερμίδες που καταναλώνουμε σε μια ημέρα σε κατάσταση ηρεμίας και ανάπαυσης, χωρίς καμία δραστηριότητα. 


  • Πως γίνεται η μέτρηση του μεταβολισμού;

Η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού γίνεται με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομέτρησης. Με την συσκευή METACHEK 7100 υπολογίζουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια το οξυγόνο που καταναλώνει ο οργανισμός. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε τις θερμίδες που δαπανά ο οργανισμός σε ηρεμία. 


              


  • Σε τι χρησιμεύει; 

Όταν γνωρίζουμε τον μεταβολισμό, μπορούμε να υπολογίζουμε ακριβώς πόσες θερμίδες χρειαζόμαστε την ημέρα, για να ελέγξουμε το βάρος μας (απώλεια, διατήρηση, αύξηση).


Υ.Γ. Η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού γίνεται στον χώρο του γραφείου. Ο χρόνος που διαρκεί είναι 10 λεπτά.