Ανάλυση Σύσταση Σώματος

Ανάλυση Σύσταση Σώματος

Μέτρηση InBody

Η μέτρηση InBody δεν εξετάζει μόνο την σύσταση του σώματος όπως τα Συνολικά Σωματικά Υγρά, Λιπώδη Μάζα, Πρωτεΐνη, Ανόργανα στοιχεία, αλλά επίσης καταδεικνύει το ποσοστό του σωματικού λίπους και την κατανομή μυϊκής μάζας. Δηλαδή όλα εκείνα τα συστατικά που είναι απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού.